AMBIENT

Kim loại nào không tan trong mỗi phần?

bởi bach dang 09/06/2019

Chia hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu thành 2 phần.

- Phần thứ 1: ngâm trong dd HCl vừa đủ.

- Phần thứ hai: ngâm trong dd NaOH dư.

a) Kim loại nào không tan trong mỗi phần.

b) Những chất nào có trong dd của mỗi phần.

Viết phương trình phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PI:

  KL ko tan:Cu

  Có trong PI:AlCl3;FeCl2

  2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  PII:

  KL ko tan:Fe;Cu

  CHất có trong dd:NaAlO2

  2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

  bởi Hoàng Chu Anh 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>