ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thành phần % khối lượng kim loại

cho 10 gam hỗn hợp 2 kim loại dạng bột Fe và Cu tác dụng với 200 ml dd H2SO4 1,5M thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) dd B và m gam chất rắn không tan.

a. Viết PTHH

b. tính thành phần % khối luọng kim loại.

c.Tính nồng độ mol của cac chất sau phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • a. PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\) (Cu không phản ứng) b. Số mol khí hidro thu được (đktc):\(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\) Theo PTHH: \(n_{Fe}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\) Khối lượng Fe trong hỗn hợp: \(m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\) Thành phần % khối lượng kim loại:\(\%m_{Fe}=\dfrac{5,6}{10}.100\%=56\%;\%m_{Cu}=100\%-56\%=44\%\)

      bởi Ðặng Thị Thu Trang 09/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1