AMBIENT
UREKA

Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm

Câu 1
Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm:
a) Na +O2 -->
b) K + O2 -->
c) H2 + O2 -->
d) Ag + O2 -->
e) Ca + O2 -->
f) Mg + O2 -->
g) Pt + O2 -->
h) Ba +O2 -->
i) Zn + O2 -->
k) Al + O2 -->
l) Si + O2 -->
m) Cu +O2 -->
n) P + O2 -->
o) Fe + O2 -->
p) C + O2 -->
q) N2 + O2 -->

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu 1
  Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm:
  a) 4Na +O2 -->2Na2O
  b) 4K + O2 --> 2K2O
  c) 2H2 + O2 --> 2H2O
  d) 4Ag + O2 --> 2Ag2O
  e) 2Ca + O2 --> 2CaO
  h) 2Ba +O2 --> 2BaO
  i) 2Zn + O2 --> 2ZnO
  k) 4Al + 3O2 --> 2Al2O3
  l) 4Si + O2 --> 2Si2O
  m) 2Cu +O2 --> 2CuO
  n) 4P + 5O2 -->P2O5
  o) 4Fe + 3O2 --> 2Fe2O3
  p) C + O2 --> CO2
  q) N2 + O2 --> 2NO

    bởi Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON