YOMEDIA

Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm

Câu 1
Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm:
a) Na +O2 -->
b) K + O2 -->
c) H2 + O2 -->
d) Ag + O2 -->
e) Ca + O2 -->
f) Mg + O2 -->
g) Pt + O2 -->
h) Ba +O2 -->
i) Zn + O2 -->
k) Al + O2 -->
l) Si + O2 -->
m) Cu +O2 -->
n) P + O2 -->
o) Fe + O2 -->
p) C + O2 -->
q) N2 + O2 -->

  bởi Lê Văn Duyệt 09/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 1
  Thực hiện các phương trình hóa học sau và ghi rõ điều kiện phản ứng gọi tên sản phẩm:
  a) 4Na +O2 -->2Na2O
  b) 4K + O2 --> 2K2O
  c) 2H2 + O2 --> 2H2O
  d) 4Ag + O2 --> 2Ag2O
  e) 2Ca + O2 --> 2CaO
  h) 2Ba +O2 --> 2BaO
  i) 2Zn + O2 --> 2ZnO
  k) 4Al + 3O2 --> 2Al2O3
  l) 4Si + O2 --> 2Si2O
  m) 2Cu +O2 --> 2CuO
  n) 4P + 5O2 -->P2O5
  o) 4Fe + 3O2 --> 2Fe2O3
  p) C + O2 --> CO2
  q) N2 + O2 --> 2NO

    bởi Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA