Tính a,b , mC

bởi Mai Trang 05/06/2019

Bài 87: Cho 4,8g Mg vào 200ml dd hh HCl aM và CuCl2 bM thấy thoát ra 0,896 lít khí đktc, dd B, chất rắn C. Cho B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa, lọc kết tủa nung trong không khí đến m k đổi thu 3,36g chất rắn. Tính a,b , mC

Câu trả lời (1)

 • Ta có nMg = \(\dfrac{4,8}{24}\) = 0,2 ( mol )

  Mg + 2HCl MgCl2 + H2

  x 2x x x

  Mg + CuCl2 MgCl2 + Cu

  y y y y

  => nH2 = x = \(\dfrac{8,96}{22,4}\) = 0,04 ( mol )

  => x + y = 0,2 => y = 0,16 ( mol )

  => Dung dịch B là MgCl2

  Chất rắn C là Cu

  => mC (Cu) = 0,16 . 64 = 10,24 ( gam )

  => mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6 ( gam )

  => mCuCl2 = 0,16 . 135 = 21,6 ( gam )

  MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2\(\downarrow\) + 2NaCl

  Mg(OH)2 MgO + H2O

  0,084 \(\leftarrow\) 0,084 \(\rightarrow\) 0,084

  => nMgO = \(\dfrac{3,36}{40}\) = 0,084 ( mol )

  bởi Đinh Văn Thư 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan