Những phương trình điều chế Mn

bởi Nguyễn Sơn Ca 09/06/2019

những phương trình điều chế Mn

Câu trả lời (1)

 • Dùng bột Al ; Si khử Mn3O4 đã tạo nên khi ngung pirolusit ở 900 độ C

  3 MnO2 \(\rightarrow\)Mn3O4 + O2

  3Mn3O4 + 8 Al \(\rightarrow\)9Mn + 4Al3O3

  Điện phân MnCl2 hoặc MnSO4

  Khử MnO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao bằng than cốc

  MnO + Fe2O3 + 5C \(\rightarrow\) Mn + 2Fe + 5CO

  Khử NH4MnO4 bằng H2 ở nhiệt độ cao

  bởi Phan Thị Thanh 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hành thư

  Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20%(lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M

 • Hoàng My

  Một nguyên tố kim loại M có hoá trị III trong hợp chất muối sunfat. Biết rằng 34.2g muối sunfat cùa kim loại M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH tạo ra được 15.6g kết tủa. Tìm kim loại M

  Cho mình hỏi kết tủa đó là gì vậy ạ?

 • thuy tien

  cho 10 gam hỗn hợp 2 kim loại dạng bột Fe và Cu tác dụng với 200 ml dd H2SO4 1,5M thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) dd B và m gam chất rắn không tan.

  a. Viết PTHH

  b. tính thành phần % khối luọng kim loại.

  c.Tính nồng độ mol của cac chất sau phản ứng.

 • Phạm Khánh Linh

  1) Cho 11,6 gam hỗn hợp X gồm Mg,Al và Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 thấy khối lượng chất rắn tăng 64 gam. Nếu cho 11,6 gam X tác dụng hết với oxi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là ?

  2) Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Mg,Al,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 10,7 gam X tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là ?

  3) Hoà tan hoàn toàn 15,8 gam hỗn hợp X gồm Mg,Fe,Al trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 15,8 gam X tác dụng hết với dung dịch CuCl2 thì thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Tìm m ?

 • Mai Trang

  Cho mg dư vào 100ml dung dịch HCL sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,721 khí (đkct)

  a, Viết PTHH

 • bach dang

  Chia hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu thành 2 phần.

  - Phần thứ 1: ngâm trong dd HCl vừa đủ.

  - Phần thứ hai: ngâm trong dd NaOH dư.

  a) Kim loại nào không tan trong mỗi phần.

  b) Những chất nào có trong dd của mỗi phần.

  Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 • Nguyễn Vân

  1. Cho 12,6g hỗn hợp gồm: Al và Mg vào dung dịch HCl dư tháy có 13,44 l khí H2 \(\uparrow\). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi KL

  2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch HCl, H2SO4 và NaOH đựng trong 3 lọ mất nhãn.

 • Bánh Mì

  Để phản ứng hết với 3,6 g kim loại R (có hóa trị ko đổi) cần dùng 1,68l khí o2 sau pứ thu đc ocid X. Tính kl ocid X tạo thành spứ

 • Mai Trang

  Tính a,b , mC

  bởi Mai Trang 05/06/2019 |   1 Trả lời

  Bài 87: Cho 4,8g Mg vào 200ml dd hh HCl aM và CuCl2 bM thấy thoát ra 0,896 lít khí đktc, dd B, chất rắn C. Cho B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa, lọc kết tủa nung trong không khí đến m k đổi thu 3,36g chất rắn. Tính a,b , mC

 • Thùy Nguyễn

  Cho 12g hỗn hợp Cu và Fe vào 400ml dd HCl 1M. Sau phản ứng thu được 6,4g chất rắn, dd A và V lít khí (đktc).

  a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu.

  b. Lấy 360ml dd KOH 1M cho vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?