Xác định kim loại m và tính phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp

bởi bich thu 05/06/2019

cho 11.2 gam hỗn hợp cu và kim loại m (có giá trị không đổi) tác dụng hết với HCL dư thì thu được 3,136 lít khí (đktc) cũng lượng hỗn hợp này cho tác dụng hết với dd H2SO4 đặc nóng dư, thu được 5,88 lít khí SO2 (đktch sản phẩm khử duy nhất ) xác định kim loại m và tính phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{3,136}{22,4}=0,14mol\)

  \(n_{SO_2}=\dfrac{5,88}{22,4}=0,2625mol\)

  - Gọi n là hóa trị của kim loại M

  - Gọi a,b là số mol Cu và M: 64a+Mb=11,2(1)

  2M+2nHCl\(\rightarrow\)2MCln+nH2

  \(\dfrac{bn}{2}=0,14\rightarrow bn=0,28\)(2)

  Cu+2H2SO4\(\rightarrow\)CuSO4+SO2+2H2O

  2M+2nH2SO4\(\rightarrow\)M2(SO4)n+nSO2+2nH2O

  a+\(\dfrac{bn}{2}\)=0,2625(3)

  Giải hệ 3 phương trình(1,2,3) ta có: a=0,1225, bn=0,28, Mb=3,36

  Vậy: \(\dfrac{Mb}{bn}=\dfrac{3,36}{0,28}=12\)\(\rightarrow\)M=12n

  n=1\(\rightarrow\)M=12(loại)

  n=2\(\rightarrow\)M=24(Mg)

  n=3\(\rightarrow\)M=36(loại)

  \(\%Cu=\dfrac{0,1225.64.100}{11,2}=70\%\)

  bởi Hồng Anh Jisu 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan