ADMICRO
UREKA

Phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M đủ để hòa tan 8,8g hỗn hợp A

8/ Cho 8,8g hỗn hợp A gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCl dư,Sau phản ứng thu được 4.,48 lít khí (đktc)

a) Viết các PTHH

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

c) Tính khối lượng muối thu được

d) phải dùng bao nhieu ml dung dịch HCl 2M đủ để hòa tan 8,8g hỗn hợp A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nH2 = 4,48/22,4 =0,2 (mol)

  a) PTHH :

  Mg + 2HCl - > MgCl2 + H2

  0,2mol..0,4mol....0,2mol...0,2mol

  MgO + 2HCl - > MgCl2 + H2O

  b) thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là : \(\left\{{}\begin{matrix}\%mMg=\dfrac{0,2.24}{8,8}.100\%\approx54,55\%\\\%mMgO=100\%-54,55\%=45,45\%\end{matrix}\right.\)

  c)Ta có : nMgO = \(\dfrac{8,8-0,2.24}{40}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có : nMgCl2 = nMgO = 0,1 mol ; nHCl = 2nMgO = 0,2 (mol)

  Khối lượng muối thu được là :

  mMgCl2 = (0,2+0,1).95 = 28,5(g)

  d) Ta có : nHCl = 0,4 + 0,2 = 0,6 (mol)

  => VddHCl(cần dùng) = 0,6/2 = 0,3(l)

    bởi tranthini ni 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON