YOMEDIA

Xác định kim loại M

bởi hành thư 09/06/2019

Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20%(lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • -Chọn số mol H2SO4 ban đầu là 1 mol\(\rightarrow\)số mol H2SO4 phản ứng là 1.\(\dfrac{80}{100}=0,8mol\)

  \(m_{dd_{H_2SO_4}}=\dfrac{1.98.100}{20}=490gam\)

  2M+nH2SO4\(\rightarrow\)M2(SO4)n+nH2

  \(\dfrac{1,6}{n}\)\(\leftarrow\)0,8\(\rightarrow\).....\(\dfrac{0,8}{n}\)........0,8

  \(m_{dd}=\dfrac{1,6}{n}M+490-0,8.2=\dfrac{1,6}{n}M+488,4\)

  C%M2(SO4)n=\(\dfrac{\dfrac{0,8}{n}.\left(2M+96n\right)}{\dfrac{1,6}{n}M+488,4}.100=23,68\)

  \(\rightarrow\)\(\dfrac{160M}{n}+7680=\dfrac{37,888M}{n}+11565,312\)

  \(\rightarrow\)\(\dfrac{122,112M}{n}=3885,312\)

  M=32n

  n=1\(\rightarrow\)M=32(loại)

  n=2\(\rightarrow\)M=64(Cu)

  n=3\(\rightarrow\)M=96(loại)

  -Vậy M là Cu

  bởi Nguyen Khanh Ngoc 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA