ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng

Ai giúp mik vs ạ

Một hỗn hợpA ở dạng bột gồm Mg và Al. Để tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp A người ta lấy 12,6 gam hỗn hợp A cho tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu đc 13,44 lít khí H ( ở đktc)

a) tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại

b) tính khối luợng H2SO4 đã tham gia phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Mg+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2

  2Al+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2

  \(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6mol\)

  - Gọi số mol Mg là x, số mol Al là y. Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=12,6\\x+1,5y=0,6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  \(\%Al=\dfrac{0,2.27.100}{12,6}\approx42,86\%\)

  %Mg=100%-42,86%=57,14%

  \(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,6mol\)

  \(m_{H_2SO_4}=0,6.98=58,8g\)

    bởi Nguyễn Hiếu 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1