ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng kết tủa tạo thành?

Cho 12g hỗn hợp Cu và Fe vào 400ml dd HCl 1M. Sau phản ứng thu được 6,4g chất rắn, dd A và V lít khí (đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu.

b. Lấy 360ml dd KOH 1M cho vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (1)

  nHCl=0,4.1=0,4(mol)

  %mCu=\(\dfrac{6,4}{12}.100\%=53,3\%\)

  %mFe=100-53,3=46,7%

  mFe=12-6,4=5,6(g)

  nFe=0,1(mol)

  b;KOH + HCl -> KCl + H2O (2)

  2KOH + FeCl2 -> Fe(OH)2 + 2KCl (3)

  nKOH=0,36.1=0,36(mol)

  nHCl (1)=2nFe=0,2(mol)

  nHCl còn lại=0,4-0,2=0,2(mol)<0,36 nên có PƯ 3

  Theo PTHH 2 ta có:

  nKOH tham gia PƯ=nHCl=0,2(mol)

  =>nKOH còn lại=0,36-0,2=0,16(mol)

  VÌ 2nFeCl2=0,2>nKOH=0,16 nên FeCl2

  Theo PTHH 3 ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nKOH=nFe(OH)2=0,08(mol)

  mFe(OH)2=0,08.90=7,2(g)

    bởi Hoàng Trang 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON