AMBIENT

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch HCl, H2SO4 và NaOH

bởi Nguyễn Vân 09/06/2019

1. Cho 12,6g hỗn hợp gồm: Al và Mg vào dung dịch HCl dư tháy có 13,44 l khí H2 \(\uparrow\). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi KL

2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch HCl, H2SO4 và NaOH đựng trong 3 lọ mất nhãn.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6mol\)

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  Mg+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2

  Gọi số mol Al là x, số mol Mg là y. ta có hệ phương tình:

  27x+24y=12,6

  1,5x+y=0,6

  Giải ra x=0,2 và y=0,3

  \(\%Al=\dfrac{0,2.27.100}{12,6}\approx42,86\%\)

  %Mg=100%-42,86%= 57,14%

  bởi Quỳnh Ngọc 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>