Xác định CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó oxi chiếm 40%?

bởi Nguyen Ngoc 23/04/2019

hợp chất có 2 nguyên tố trong đó oxi chiếm 40% về khối lượng. Xác đinh công thức hóa học của hợp chất

Câu trả lời (1)

 • - Gọi công thức tổng quát của hc 2 nguyên tố cần tìm ấy là AxOy (x,y: nguyên, dương)

  Ta có: \(\%m_A=100\%-40\%=60\%\)

  Theo đề bài, ta có:

  \(\dfrac{60}{M_A}=\dfrac{40}{16}\\ =>M_A=\dfrac{60.16}{40}=24\left(\dfrac{g}{mol}\right)\left(nhận:Mg=24\right)\\ Tacó:x:y=\dfrac{60}{24}:\dfrac{40}{16}=2,5:2,5=1:1\\ =>x=1;y=1\)

  => CTHH của hc cần tìm là MgO (magie oxit)

  bởi Thunder Strom 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan