AMBIENT

Lập CTHH của chất tạo bởi Ba và HCO3 (I)?

bởi My Hien 23/04/2019

Lập CTHH của các hợp chất: Tính phân tử khối

1.Ba và HCO3 (I)

2.K và H2PO4 (I)

3.Na và HSO4 (I)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. Ba và HCO3 (I)

  Công thức dạng chung: Bax(HCO3)y

  Theo qui tắc hóa trị: x.II = y.I

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{II}=\dfrac{1}{2}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: Ba(HCO3)2

  2. K và H2PO4 (I)

  Công thức dạng chung: Kx(H2PO4)y

  Theo qui tắc hóa trị: x.I = y.I

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{I}=\dfrac{1}{1}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: KH2PO4

  3. Na và HSO4 (I)

  Công thức dạng chung: Nax(HSO4)y

  Theo qui tắc hóa trị: x.I = y.I

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{I}=\dfrac{1}{1}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH: NaHSO4.

  bởi Lê Tấn Vương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>