Xác định XO3 biết phân tử khối của nó nặng hơn H 40 lần?

bởi can tu 25/04/2019

1. A hợp chất của M với Oxi , tỉ lệ số nguyên tử trong phân tử hợp chất A là M:O=2:3. Trong đó nguyên tố M chiếm 70% khối lượng.

a) Xác định nguyên tố M?

b) Phân tử A nặng hay nhẹ hơn phân tử Hidro bao nhiêu lần?

2. 1 hợp chất có phân tử của nguyên tố X, liên kết với 3 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử Hidro 40 lần. Xác định nguyên tố X.

3. 1 hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của 1 nguyên tố A liên kết với 2 nguyên tử Oxi và nặng gấp 2 lần nguyên tử Natri.

a) Xác định nguyên tố A.

b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố a trong hợp chất.

Câu trả lời (1)

 • Bài 3 :

  Gọi CTHHTQ của h/c là AO2

  Theo đề bài ta có : \(PTK_{AO2}=2.NTK_{Na}=2.23=46\left(\text{đ}vc\right)\)

  a) Ta có :

  PTKAO2 = NTKA + NTKO.2

  => NTKA = \(46-16.2=14\left(\text{đ}vc\right)\)

  => A là nguyên tố Nito ( N) => CTHH của h/c là NO2

  b) Ta có :

  %mN = \(\dfrac{14}{46}.100\%\approx30,435\%\)

  bởi Lê Thị Kim Huyền 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan