Xác định A biết trong A có 82.35% N và 17.65% H?

bởi Nguyễn Thanh Trà 23/04/2019

hợp chất A có thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố như sau:82.35% N và 17.65% H. Xác định CTHH của hợp chất A, biết tỉ khối của A đối với H2 là 8,5

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!vui

  Gọi CTHH của hợp chất A là: \(N_xH_y\)

  Theo đề bài, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\%N=82,35\%\\\%H=17,65\%\\M_A=8,5.2=17\left(\dfrac{g}{mol}\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%N=\dfrac{14x}{17}.100\%=82,35\%\\\%H=\dfrac{y}{17}.100\%=17,65\%\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\approx1\\y\approx3\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH của hợp chất A là: \(NH_3\)

  bởi Trần Quốc Sanh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan