Tìm CTHH của A biết A có M = 188(g/mol) và trong A có 34,04% Cu, 14,89% N còn lại là O?

bởi Nguyễn Vân 25/04/2019

Hợp chất A có M = 188(g/mol)biết trong A có 34,04% Cu , 14,89% N còn lại là O.Tìm CTHH

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của HC là CuxNyOz

  PTK của Cu trong HC=188.34,04%=64

  PTK của N trong HC=188.14,89%=28

  PTK của O trong HC=188-64-28=96

  x=\(\dfrac{64}{64}=1\)

  y=\(\dfrac{28}{14}=2\)

  z=\(\dfrac{96}{16}=6\)

  Vậy CTHH của HC là CuN2O6 hay Cu(NO3)2

  bởi Bạch Quốc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan