AMBIENT

Xác định A biết A tạo bởi Cl và O, A nặng gấp 2,719 lần Oxi?

bởi Hoa Lan 23/04/2019

Bài 9: Hợp chất tạo bởi hai nguyên tố Cl và O, biết phân tử hợp chất nặng gấp 2,719 lần phân tử Oxi.Xác định CTHH của hợp chất.

Bài 11: Một hợp chất có thành phàn gồm 2 nguyên tố là Cr và O . Trong phân tử của hợp chất, nguyên tố O chiếm 23,53 % về khối lượng.Tìm CTHH và tính PTK của hợp chất

Bài 12: Oxit của một nguyên tố hóa trị III chứa 63,16 % O.Tìm nguyên tử khối và cho biết tên nguyên tố

Bài 13: Một oxit kim loại đc tạo bởi 52,9% Al và 47,1% O.Hãy xác định CTHH của oxit trên

Đất dèn là hợp chất đc tạo bởi 62,5% Ca và 37,5% C.Hãy các định CTHH của đất đèn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>