AMBIENT

Tìm CuxOy biết tỉ lệ khối lượng Cu và O là 4 :1?

bởi bala bala 25/04/2019

Oxit đồng có công thức: CuxOy biết mCu= 4:1. TÌm công thức cùa Oxit

2) Oxit của nitơ có tỉ khối hơi so với không khí là 1, 59. Tìm công thức oxit

A chị em giúp mình vs

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!!vui

  Câu 1: Theo đề bài, ta có: \(\dfrac{m_{Cu}}{m_O}=4:1\)

  \(\Rightarrow\dfrac{64x}{16y}=4\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=1\)

  Vậy CTHH của Oxit Đồng là: CuO

  Câu 2: Gọi CTHH của Oxit Nitơ là: \(N_xO_y\)

  Theo đề bài, ta có: \(M_{NxOy}=1,59.29\approx46\)

  \(\Rightarrow14x+16y=46\)

  Chọn \(x=1\Rightarrow y=2\) (Nhận)

  Chọn \(x=2\Rightarrow y\approx1\) (Loại vì \(M_{N2O}< M_{NxOy}\left(46\right)\))

  Vậy CTHH của Oxit Nitơ là NO2

  bởi Nguyễn Phương 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>