YOMEDIA
ZUNIA12

Nung 6,24 gam hỗn hợp gồm \(Fe_xO_y\) và \(FeCO_3\) trong không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm khí X và 4,8 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng X hấp thụ hết vào 300 ml dung dịch \(Ba(OH)_2\) 0,1M thì khối lượng dung dịch thu được giảm đi 2,18 gam so với dung dịch ban đầu

a) Viết PTHH

b) Xác định công thức phân tử FexOy

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • TH1: Tạo BaCO3 và Ba(HCO3)2

  CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O

  a………….a……………….a

  2CO2 + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

  2b………….b………………..b

  nBa(OH)2 = a + b = 0,03

  Δm = 44(a + 2b) – 197a = -2,18

  —> a = 0,02; b = 0,01

  —> nCO2 = a + 2b = 0,04

  4FeCO3 + O2 —> 2Fe2O3 + 4CO2

  0,04…………………….0,02……..0,04

  mFexOy = 6,24 – mFeCO3 = 1,6

  nFe2O3 tổng = 4,8/160 = 0,03

  —> nFe2O3 tạo từ FexOy = 0,03 – 0,02 = 0,01

  2FexOy + (1,5x – y)O2 —> xFe2O3

  0,02/x………………………………0,01

  —> M = 56x + 16y = 1,6x/0,02

  —> 24x = 16y —> x/y = 2/3

  Oxit là Fe2O3.

    bởi Anh Nguyễn 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON