YOMEDIA
UREKA

Hỗn hợp A gồm Fe, M và MO (M là kim loại có hóa trị cao nhất là 2, hydroxit của M không lưỡng tính). Chia 57,6g hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp A đốt nóng để khử hoàn toàn oxit thành kim loại thu được hỗn hợp khí B, chất rắn C. Dẫn B qua dung dịch nước vôi trong thu được 6g kết tủa và dung dịch D. Cho NaOH 1M vào dung dịch D để lượng kết tủa lớn nhất thì lượng dung dịch NaOH cần dùng ít nhất là 20ml. Hòa tan chất rắn C trong dung dịch H2SO4 loãng dư còn lại 16g chất rắn không tan.

Phần 2: Hòa tan trong dung dịch HCl. Sau một thời gian thu được dung dịch E, khí G và chất rắn F gồm 2 kim loại. Cho dd E tác dụng với dung dịch KOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,1g một kết tủa duy nhất. Hòa tan chất rắn F vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 5,936 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Xác định kim loại M?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

  0,06……………………….0,06

  2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

  2a………….a……………….a

  Ca(HCO3)2 + NaOH —> CaCO3 + NaHCO3 + H2O

  a………………….a

  —> nNaOH = a = 0,02

  —> nCO2 tổng = 2a + 0,06 = 0,1

  MO + CO —> M + CO2

  0,1………………0,1….0,1

  Đặt x, y là số mol Fe và M trong mỗi phần.

  —> 56x + My + 0,1(M + 16) = 57,6/2 (1)

  Chất rắn không tan là M:

  —> My + 0,1M = 16 (2)

  (1)(2) —> x = 0,2

  Phần 2: Dung dịch E + KOH —> 1 kết tủa duy nhất nên E chỉ chứa 1 muối FeCl2.

  Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  MO + 2HCl —> MCl2 + H2O

  Fe + MCl2 —> FeCl2 + M

  nFeCl2 = nFe(OH)2 = 0,16

  —> F gồm Fe dư (x – 0,19 = 0,01) và M (tổng y + 0,1 mol)

  Fe với H2SO4 đặc nóng dư:

  nCO2 = 0,01.1,5 + (y + 0,1) = 0,265

  —> y = 0,15

  (2) —> M = 64: M là Cu

    bởi Vu Thy 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON