YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 198 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 198 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hãy dùng thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được hai kim loại sau: Al, Fe, Mg, Ag. Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình phản ứng hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Thuốc thử: dung dịch HCl và dung dịch NaOH

  • Hòa tan kim loại bằng dung dịch NaOH nhận ra nhôm do nhôm tan ra:

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

  • Hòa tan 3 kim loại còn lại bằng dung dịch HCl, nhận ra Ag vì không tan còn F2, Mg tan ra

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mg + 2HCl → MaCl2 + H2

  • Nhỏ dung dịch NaOH vào 2 dung dịch thu được, nhận ra dung dịch MgCl2 do tạo thành kết tủa màu trắng

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2\(^{\downarrow}\) + 2NaCl

  • Nhận ra dung dịch FeCl2 do tạo kết tủa trắng xanh chuyển dần sang màu đỏ nâu

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2\(^{\downarrow}\) trắng xanh + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3\(^{\downarrow}\) đỏ nâu

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 198 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON