ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.3 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.3 trang 71 SBT Hóa học 12

Cho 1,4 g kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch muối trong đó kim loại có sô oxi hoá +2 và 0,56 lít H(đktc). Kim loại X là

A. Mg.    

B. Zn.

C. Fe.    

D. Ni.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.3

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.3 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1