YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 198 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 198 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho một hỗn hợp gồm có 1,12 g Fe và 0,24 g Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Phản ứng thực hiện xong, người ta thu được kim loại có khối lượng là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Trước phản ứng có 1,12 + 0,24 gam kim loại, sau phản ứng có 1,88g.

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  (2)

Theo (1) 24 g Mg phản ứng tạo 64 g Cu khối lượng tăng 40 g

⇒ 0,24 g Mg phản ứng tạo 0,64 g Cu khối lượng tăng 0,4 g

Theo bài cho từ 1,36 gam kim loại sau phản ứng thu được 1,88 g tăng 0,52 g

⇒ Fe đã phản ứng và làm khối lượng tăng thêm 0,12 gam nữa

Theo (2) 56 g Fe phản ứng tạo ra 64 g Cu khối lượng tăng 8 g

⇒ 0,84 g Fe phản ứng tạo ra x g Cu khối lượng tăng 0,12 g

\(\\ n_{CuSO_{4}} = n_{Mg }+ n_{Fe \ pu } = \frac{0,24}{24} . \frac{0,84}{56} = 0,025 \ mol\)

\(C_{M \ CuSO_{4}} = \frac{0,025}{0,25} = 0,1 M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 198 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF