YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12

Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí O2, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.18

Đốt Fe trong khí O2, sản phẩm có thể là FeO, Fe3O4 , Fe2O3 và Fe (dư).

Cho dd HCl vào có các phản ứng:

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe + 2HCl(l) → FeCl2 + H2

Fe3O+ 8HCl → FeCl2 + 2FeCl+ H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl+ 3H2O

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF