ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12

Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí O2, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.18

 
 

Đốt Fe trong khí O2, sản phẩm có thể là FeO, Fe3O4 , Fe2O3 và Fe (dư).

Cho dd HCl vào có các phản ứng:

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe + 2HCl(l) → FeCl2 + H2

Fe3O+ 8HCl → FeCl2 + 2FeCl+ H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl+ 3H2O

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.18 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,5 g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48l H2(đktc). Mặt khác cho 0,15 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 3,92 lít khí Cl2 (đktc). Số mol Fe có trong 18,5 gam hỗn hợp X là

  A.0,12

  B.0,15

  C.0,1

  D.0,08

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  trang lan

  Cho m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Mg, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng tạo ra 1,456 lít H2 (đktc). Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với khí Clo dư tạo ra (m + 4,97) gam hỗn hợp các muối. Khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X là

  A.0,84

  B.4,20

  C.0,28

  D.0,42 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  đốt cháy  5,6 g Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 g hh A gồm Fe2O3 ,Fe3O4, Fe. hòa tan hoàn toàn lượng hh A=dd HNOthu được V lít khí B gồm NO,NO2.Tỉ khối so vs H2 là 19. tính V?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

  A. 0,168 gam.                B. 0,123 gam.                C. 0,177 gam.                D. 0,150 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ta Nhi

  Cho m gam bột sắt vào dd chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 va 0,2 mol H2SO4 loãng , thấy thoát ra khí NO (dktc) va sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa (giả thiết NO là san phẩm khử duy nhất của NO3-). Gia tri cua m la 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Fe + HCl

  bởi Long lanh 07/08/2017

  Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch Ag NO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị cuat m là

  Em cảm ơn mn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1