YOMEDIA
NONE

Bài tập 31.5 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.5 trang 71 SBT Hóa học 12

Cho 8 g hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

A. 22,25 g.    

B. 22,75 g.

C. 24,45 g.    

D. 25,75 g.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31,5

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON