ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.21 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.21 trang 74 SBT Hóa học 12

Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thấy sinh ra hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Xác định khối lượng Fe đã phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.21

 
 

Sử dụng phương trình cho - nhận e và áp dụng ĐLBTĐT, ta có :

Fe → Fe3+ + 3e

0,03      ← 0,09

N+5 + 1e →  NO2

         0,03 ← 0,03

N+5 + 3e → NO

      0,06 ←  0,02

⟹ Khối lượng Fe phản ứng : mFe = 1,68 (g).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.21 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  Mọi người giải giúp Hảo câu này nhé.

  Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe vào 800ml dung dịch chứa CuCl2 0,5M và HCl 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai kim loại. Khối lượng của Mg trong m gam hỗn hợp X là:

  A. 12,0g

  B. 7,2g

  C. 14,4g

  D. 13,8g

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1