YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.15 trang 73 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.15 trang 73 SBT Hóa học 12

Cho các chất sau: (1) Cl2; (2) I2; (3) HNO3; (4) H2SO4 đặc nguội. Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)

A. (1), (2)    

B. (1), (2), (3)    

C. (1), (3)    

D. (1), (3), (4)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.15

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.15 trang 73 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON