YOMEDIA
UREKA

Bài tập 31.12 trang 73 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.12 trang 73 SBT Hóa học 12

Nhận định nào dưới đây không đúng ?

A. Fe khử dễ dàng H+ trong dung dịch HCl, H2SO4 loãng thành H2, Fe bị oxi hoá thành Fe2+.

B. Fe bị oxi hoá bởi HNO3, H2SO4 đặc nóng thành Fe3+.

C. Fe không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc, nguội.

D. Fe khử được những ion kim loại đứng trước nó trong dãy điện hoá.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.12

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.12 trang 73 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF