ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.4 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.4 trang 71 SBT Hóa học 12

Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là

A. 11,2.    

B. 1,12.

C. 0,56.    

D. 5,60.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.4

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.4 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1