ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12

Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.16

 
 

Gọi kim loại là M, có hoá trị n.

2M + nCl2 → 2MCln

Theo phương trình hoá học, cứ :

n mol Cl2 thu được 2 mol muối

Vậy 6,72 : 22,4 = 0,3 mol Cl2 thu được 32,5 : (M +32,5n) muối

Do đó ta có :

\(\frac{{n.32,5}}{{M + 32,5}} = 2.0,3\) 

→ M = 56n/3

Vì n là số nguyên, dương nên chỉ có n = 3 và M = 56 là hợp lí. Vậy kim loại đã dùng là Fe.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Aser Aser

  đốt cháy 21 gam 1 mẫu sắt không tinh khiết trong oxi dư người ta thu được 23,2 gam oxit sắt từ Fe3O4. tính độ tinh khiết của mẫu sắt đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  trang lan

  cho hỗn hợp gồm 1,12g Fe và 1,93g Cu vào 400ml dd chứa hh gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được dd X và khí NO.Cho V ml dd NaOH vào dd X thì lượng kết tủa thu được lớn nhất.Giá trị tối thiểu của V là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Cho m gam Fe vào 1 lít dd gồm H2SO4  0,1 M , Cu(NO3)20,1 M , Fe(NO3)3 0,1M . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,69m gam hỗn hợp kim loại , dd X và khí NO (spk duy nhất) . Giá trị m và khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dd X là:

  A. 25,8 và 78,5       B.25,8 và 55,7      C.20 và 78,5     D. 20,5 và 5,7

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  các anh chị giúp em làm giải bài hóa này với "khử hoàn toàn 15,2 g hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng CO dư , đun nóng , khí đi ra khỏi  bình được sục vào nước vôi trong dư thu được 25 g kết tủa . Khối lượng sắt thu được là ..." Em xin cảm ơn !!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Hỗn hợp X gồm Fe và Kim loại R ( hoá trị không đổi ) Chia 18,88 g hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau 

  Phần 1 : cho vào dd Hcl dư thu được 2,24 l khí (đktc)

  Phần 2: Tác dụng hết với HNO3 loãng thu được 3,136 l khí NO duy nhất (đktc)

  Xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho 7,36g hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2,khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hết dung dịch Y bằng dung dịch H2SO4 đẵ nóng dư,thu được 5,04lit SO2,(đktc,spk duy nhất). Cho NaOH dư vào Z, được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 7,2g rắn. Phần trăm khối lượng Fe trong X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1