YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12

Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo thu được 32,5 g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.16

Gọi kim loại là M, có hoá trị n.

2M + nCl2 → 2MCln

Theo phương trình hoá học, cứ :

n mol Cl2 thu được 2 mol muối

Vậy 6,72 : 22,4 = 0,3 mol Cl2 thu được 32,5 : (M +32,5n) muối

Do đó ta có :

\(\frac{{n.32,5}}{{M + 32,5}} = 2.0,3\) 

→ M = 56n/3

Vì n là số nguyên, dương nên chỉ có n = 3 và M = 56 là hợp lí. Vậy kim loại đã dùng là Fe.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.16 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON