YOMEDIA
UREKA

Bài tập 31.1 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.1 trang 71 SBT Hóa học 12

Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Ion Fe3+ có cấu hình electron là

A. [Ar]3d64s2.    

B. [Ar]3d6.

C. [Ar]3d34s2.    

D. [Ar]3d5.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.1

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.1 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON