YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.19 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.19 trang 74 SBT Hóa học 12

Cho 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.19

Fe+ 4HNO3 (l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1)

3Cu + 8HNO→ 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O (2)

Đặt x và y la số mol Fe và Cu trong hỗn hợp ta có hệ pt:

56x + 64y = 3,04

x + 2y/3 = 0,04

→ x= 0,02 , y= 0,03

\(\% {m_{Fe}} = \frac{{56.0,02}}{{3,04}}.100\%  = 36,8\% \)

%mCu = 100 – 36,8= 63,2%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.19 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Linh Khánh Linh

  Bình làm bằng sắt có thể đựng dung dịch axit 

  A . Hno3 đặc , nóng

  B . Hcl

  C . H2so4 loãng 

  D . Hno3 đặc nguội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Mọi người cho tớ hỏi câu này với nhé. Cảm ơn nhiều.

  Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?

  A. AgNO3.

  B. Cu.

  C. NaOH.

  D. Cl2.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho mình hỏi câu này với. Chất rắn là chất gì vậy mọi người.

  Cho 7,84 gam Fe vào 200 ml dung dịch chứa HCl 1,5M và HNO3 0,5M, thấy thoát ra khí 5NO (khí duy nhất) và thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được m gam chất rắn. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • cuc trang

  Cho mình hỏi câu này với. Tối đa là sao, mình chưa hiểu lắm. Giúp mình nhé.

  Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

  A. 1,92. 

  B. 3,20.

  C. 0,64. 

  D. 3,84.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • can chu

  Mọi người giải giúp Hảo câu này nhé.

  Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe vào 800ml dung dịch chứa CuCl2 0,5M và HCl 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai kim loại. Khối lượng của Mg trong m gam hỗn hợp X là:

  A. 12,0g

  B. 7,2g

  C. 14,4g

  D. 13,8g

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF