ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là

A. 24,24%    

B. 28,21%    

C. 15,76%    

D. 11,79%

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.14

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Trung Phuong

  khử hoàn toàn 16 gam fe2O3 bằng khí H2 dư thu được b (g) kim loại Fe . Đốt cháy hết lượng Fe này trong khí O2 thì thu đươc 23.2 g oxit sắt từ. Hãy viết các PTHH và tìm a và b

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo Bo

  Từ 3 tấn quặng pirit sắt FeS2 (chứa 5% tạp chất) người ta điều chế được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 98%. Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 0,03 mol NO

  thêm dung dich chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y.

  Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần vừa đủ 100ml dd NaOH 1,3M

  Dung dịch Y hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu  (NO là sp khử duy nhất của N+5)

  đáp án: 1,52

  thầy xem giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho 8,96 g hỗn hợp gồm Fe và Cu (chứa 25% Fe về khối lượng) vào 1 lượng dung dịch HNO3 0,5M khuấy đều cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X nặng 7,56g; dung dịch Y và 
  khí NO. Tính m muối tạo thành.  
  A. 4,50g    B. 6,72g      C. 7,62g      D. 8,50g 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Hòa tan hoàn toàn 10,8g một oxit sắt trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 1,12l khí NO ở đktc. Tìm công thức phân tử của oxit sắt

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

   

  Hòa tan hoàn toàn 1,12g sắt trong dung dịch axit sunfuric 1M vừa đủ.

  1.Tính thể tích khí hiđro thoát ra (đktc)

  2.Tính thể tích dung dịch axit sunfuric đã dùng.Biết Fe = 56

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1