YOMEDIA
UREKA

Bài tập 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là

A. 24,24%    

B. 28,21%    

C. 15,76%    

D. 11,79%

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.14

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.14 trang 73 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF