YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 189 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 189 SGK Hóa học 12 nâng cao

Hãy cho biết:

a. Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn.

b. Cấu hình electron nguyên tử và các ion sắt.

c. Tính chất hóa học cơ bản của sắt (dẫn ra những phản ứng minh hoạ, viết phương trình hóa học).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn

- Sắt là kim loại chuyển tiếp ở nhóm VIIIB, chu kỳ 4, ô 26.

Câu b:

Cấu hình electron nguyên tử và các ion sắt

- Cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc viết gọn [Ar]3p64s2.

→ Sắt thuộc nhóm nguyên tố d

Câu c:

- Tính chất hóa học cơ bản của sắt

- Sắt có tính khử trung bình. Các số oxi hóa phổ biến của sắt là +2 và +3.

Fe + S → FeS   (đk: nhiệt độ)

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3   (đk: nhiệt độ)

Fe + H2SO4 → FeSO+ H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 189 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON