ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.2 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.2 trang 71 SBT Hóa học 12

Fe có thể tác dụng hết với dung dịch chất nào sau đây ?

A. AlCl3.    

B. FeCl3.

C. FeCl2.    

D. MgCl2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.2

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.2 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1