YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.2 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.2 trang 71 SBT Hóa học 12

Fe có thể tác dụng hết với dung dịch chất nào sau đây ?

A. AlCl3.    

B. FeCl3.

C. FeCl2.    

D. MgCl2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.2

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.2 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF