YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 198 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 198 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hòa tan hoàn toàn 58 gam muối CuSO4.5H2O trong nước, được 500 ml dung dịch.

a. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã pha chế

b. Cho dần mạt sắt đến dư vào dung dịch trên. Trình bày hiện tượng quan sát được và giải thích. Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

c. Khối lượng kim loại sau phản ứng tăng hay giảm là bao nhiêu?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

1 mol CuSO4.5H2O (250 g) có 1mol CuSO(160 g)

⇒ 58 g CuSO4.5H2O          có 0,232 mol CuSO4

Câu a:

\(C_{M \ CuSO_{4}} = \frac{0,232}{0,5} = 0,464 M\)

Câu b:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Hiện tượng: Mạt sắt tan dần, màu xanh của dung dịch nhạt dần có chất màu đỏ xuất hiện

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Fe → Fe2+ + 2e   Fe là chất khử

Cu2+ + 2e → Cu   Cu2+ là chất oxi hóa

Câu c:

Theo phương trình phản ứng:

1 mol Fe (56) phản ứng với 1 mol CuSO4 tạo ra 1 mol Cu (64) khối lượng tăng 8 g

⇒ Fe phản ứng với 0,232 mol CuSO4 tạo ra 1 mol Cu (64) khối lượng tăng 1,856 g 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 198 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON