YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.11 trang 72 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.11 trang 72 SBT Hóa học 12

Phương trình hoá học nào dưới đây viết sai ?

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4

B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

C. Fe + 2S → FeS2

D. 3Fe + 4H2O→ Fe3O4 + 4H2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.11

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.11 trang 72 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF