YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.17 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.17 trang 74 SBT Hóa học 12

Sắt tác dụng như thế nào với dung dịch đặc và loãng của các axit HCl, H2SO4, HNO3 ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.17

Fe + 2HCl (l) → FeCl2 + H2

2Fe + 3H2SO4 (l) → Fe2(SO4)3 + 3H2

2Fe + 6H2SO4 to→ Fe2(SO4)3 + 6SO2 + 3H2O

Fe + H2SO4 (đ, nguội) → không phản ứng

Fe + 4HNO3 (l) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + HNO3 (đ, nguội) → không phản ứng

Fe + HNO3 (đ) to→ Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.17 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON