ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.13 trang 73 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.13 trang 73 SBT Hóa học 12

Fe tác dụng được với dung dịch muối FeCl3 theo phản ứng Fe + 2FeCl3→ 3FeCl2 là do:

A. mọi kim loại đều có thể tác dụng với dung dịch muối của nó.

B. Fe có thể khử ion Fe3+ xuống ion Fe2+.

C. Ion Fe2+ có tĩnh oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.

D. Ion Fe2+ có tính khử mạnh hơn Fe.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.13

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.13 trang 73 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho hỗn hợp bột gồm 0,24g Mg và 1,12g Fe tác dụng với 250ml dung dịch CuSO4 a(mol/l).Sau phản ứng thu được 1,56g chất rắn .Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trieu Tien

  Cho a gam Fe hòa tan trong dd HCl (TN1). Sau khi cô cạn dd thu được 3,1gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg (TN2) vào dd HCl (cũng với lượng như trên). Sau khi cô cạn dd thu được 3.34gam chất rắn và 448ml khí hidro. Tính a,b và khối lượng các muối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  mb giúp mình giải bài này nha 

  hòa tan 8,4g Fe vào 250ml dung dịch HCl 2M. thu dược dung dịch A và khí B ( đktc )

  a, tính thể tích khí B?

  b, tính Cm chất trong dung dịch A (  biết V dung dịch a không đổi )

  c, nhúng quỳ tím vào dung dịch a, có hiện tượng gì? giải thích hiện tượng?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

   Hòa tan hoàn toàn m gam Fe  bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 0,672 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần vừa đủ 100ml  mol NaOH 1,3M. Dung 
  dịch Y hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu? (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương
   
  Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khửduy nhất của N+5) và m gam kết tủa A. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1