ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12

Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2SO4 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A. Dung dịch A này phản ứng vừa hêt với 100 ml dung dịch KMnO0,1M. Tính % tạp chất trong đinh sắt giả sử gỉ sắt không phản ứng với dung dịch axit.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.20

 
 

Giả sử phần oxit không phản ứng, vậy chỉ có sắt nguyên chất phản ứng, thứ tự phản ứng như sau:

Fe + H2SO→ Fe2+

phương trình cho - nhận e :

Fe2+ → Fe3+ + 1e

Mn7+O4+ 5e → Mn2+

Số mol KMnOlà 0,01mol ⟹ nFe3+ = 0,05

⟹ nFe = nFe2+ = nFe3+ = 0,05 (mol)

⟹ nFe = 56.0,05 = 2,8 (gam) ⟹ m tạp chất = 1,2 (gam)

⟹ % tạp chất = 1,2/4 . 100% = 30%

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  Mọi người giải giúp Hảo câu này nhé.

  Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe vào 800ml dung dịch chứa CuCl2 0,5M và HCl 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai kim loại. Khối lượng của Mg trong m gam hỗn hợp X là:

  A. 12,0g

  B. 7,2g

  C. 14,4g

  D. 13,8g

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1