YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12

Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2SO4 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A. Dung dịch A này phản ứng vừa hêt với 100 ml dung dịch KMnO0,1M. Tính % tạp chất trong đinh sắt giả sử gỉ sắt không phản ứng với dung dịch axit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.20

Giả sử phần oxit không phản ứng, vậy chỉ có sắt nguyên chất phản ứng, thứ tự phản ứng như sau:

Fe + H2SO→ Fe2+

phương trình cho - nhận e :

Fe2+ → Fe3+ + 1e

Mn7+O4+ 5e → Mn2+

Số mol KMnOlà 0,01mol ⟹ nFe3+ = 0,05

⟹ nFe = nFe2+ = nFe3+ = 0,05 (mol)

⟹ nFe = 56.0,05 = 2,8 (gam) ⟹ m tạp chất = 1,2 (gam)

⟹ % tạp chất = 1,2/4 . 100% = 30%

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.20 trang 74 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho sắt kim loại tác dụng với dd axit sunfuric loãng, sau đó cho bay hơi hết nước của dd thu được thì còn lại 55,6g tinh thể FeSO4.7H2O. Thể tích hiđro thoát ra(đktc) khi Fe tan là bao nhiêu lít ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Câu 1: Hòa tan 17,2g hỗn hợp gồm Fe và 1 oxit sắt vào 200g dd HCl 14,6% thu được dd A và 22,4l H2. thêm 33g nước vào dd A được dd B. Nồng độ của  HCl  trong B là 2,92%. Xác định công thức của oxit sắt.

  Câu 2: Hòa tan 4,94g bột Cu có lẫn kim loại R trong dd H2SO4 98% dư. Đun nóng chung hòa axit dư bằng dd KOH vừa đủ được dd Y . Cho 1 lượng vứa đủ được dd Y. Cho 1luowngj bột Zn vào Y. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn có khối lượng bằng khối lượng bột Zn cho vào. Biết R là một trong số các kim loại sau; Al, Fe, Ag, Au. Tính thành phần phần % khối lượng tạp chất có trong bột.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Cho hh Fe và Ag tác dung với dd Hcl 20% thu đc 2.24 l khí và 10.8 g một chất rắn ko tan

  a)tính tổng khoi luong hỗn hợp kl ban đầu

  b) Tinh nồng độ % cuả dd thu dc sau phản ứng biết axit đã pứ hết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho m gam  Fe tác dụng với lượng dư H2SOđặc ,nóng  thu được 6,72 lít khí duy nhất  X , giá trị của m là  biết khí X  làm đục nước vôi trong

  A.16,8       

  B.25,2           

  C.11,2           

  D.6.6                               

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 18,5 g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48l H2(đktc). Mặt khác cho 0,15 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 3,92 lít khí Cl2 (đktc). Số mol Fe có trong 18,5 gam hỗn hợp X là

  A.0,12

  B.0,15

  C.0,1

  D.0,08

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Cho m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Mg, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng tạo ra 1,456 lít H2 (đktc). Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với khí Clo dư tạo ra (m + 4,97) gam hỗn hợp các muối. Khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X là

  A.0,84

  B.4,20

  C.0,28

  D.0,42 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  đốt cháy  5,6 g Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36 g hh A gồm Fe2O3 ,Fe3O4, Fe. hòa tan hoàn toàn lượng hh A=dd HNOthu được V lít khí B gồm NO,NO2.Tỉ khối so vs H2 là 19. tính V?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

  A. 0,168 gam.                B. 0,123 gam.                C. 0,177 gam.                D. 0,150 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ta Nhi

  Cho m gam bột sắt vào dd chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 va 0,2 mol H2SO4 loãng , thấy thoát ra khí NO (dktc) va sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa (giả thiết NO là san phẩm khử duy nhất của NO3-). Gia tri cua m la 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Fe + HCl

  bởi Long lanh 07/08/2017

  Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch Ag NO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị cuat m là

  Em cảm ơn mn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Mấy câu chứa ẩn x, y, z, t như này làm sao vậy mn??????????

  Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và còn lại t mol kim loại không tan. Biểu thức liên hệ x, y, z, t là.

       A. 2x = y + z + t               B. x = y + z – t                  C. x = 3y + z – 2t                 D. 2x = y + z + 2t

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây

       A. NaCl.                             B. FeCl3.                           C. H2SO4.                            D. Cu(NO3)2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON