YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.8 trang 72 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.8 trang 72 SBT Hóa học 12

Cấu hình electron nào dưới đây viết đúng ?

A. 26Fe: [Ar]4s23d6   

B. 26Fe2+: [Ar]4s23d4

C. 26Fe2+: [Ar]3d44s2   

D. 26Fe3+: [Ar]3d5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.8

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.8 trang 72 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON