YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.6 trang 71 SBT Hóa học 12

Bài tập 31.6 trang 71 SBT Hóa học 12

Cho m gam hỗn hợp Al và Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp này phản ứng với dung dịch HCl thu được 2,80 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 8,30.    

B. 4,15.

C. 4,50.    

D. 6,95.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.6 trang 71 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON