YOMEDIA

Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 37 sách GK Hóa lớp 12

Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể làm men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Ta có:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

nH2O : nCO2 = 1 : 1

C6H12O6 → 2C2H5OH+ 2CO2 ↑

⇒ Chọn B: Glucozơ

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Vũ Anh Thư

  Chất nào sau đây không thuỷ phân trong môi trường axit

  A. Glucozo

  B. Xenlulozo

  C. Tinh bột

  D. Saccalozo

   

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Duong Bich

  chat khong phan ung voi dung dich NAOH nao duoi day:

  A. C6H5NH3CL

  B. C6H5CH2OH

  C.p-CH3C6H4OH

  D.C6H5OH

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA