YOMEDIA

Bài tập 7.1 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài tập 7.1 trang 16 SBT Hóa học 12

Fructozơ thuộc loại

A. polisaccarit.    

B. Đisaccarit

C. monosaccarit.    

D. polime

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm chủ yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); dissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ)

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 16 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Quang Thanh Tú

    thủy phân hh gồm 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo trong môi trường axit, với hiệu suất là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch X. trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. giá trị m là

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Sam sung

    Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là ? 

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA