RANDOM

Bài tập 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 53 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Tính khối lượng ancol etylic thu được từ:

a. Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất cả quá trình đạt 80%.

b. Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozo, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Sơ đồ điều chế etanol từ xenlulozơ

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

162n gam                          2n.46 = 92n gam

Câu a:

mtinh bột = \(1. \frac{65}{100} = 0,65\) tấn = 650 kg

Khối lượng etanol thu được với hiệu suất 80% là:

\(650. \frac{92n}{162n} . \frac{80}{100} = 295,3 \ kg\)

Câu b: 

\(m_{xenlulozo} = \frac{50}{100}.1 = 0,5\)

Khối lượng etanol thu được với hiệu suất 70% là:

\(500. \frac{92n}{162n} . \frac{70}{100} = 198,8 \ kg\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Hoai Hoai

  Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

  A. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
  B. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
  C. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
  D. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo. thực hiện phản ứng tráng bạc m gam X thu được 2,16 gam Ag. mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trong môi trường axit H2SO4, trung hòa dung dịch sau phản ứng, cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 6,48 gam Ag. giá trị m ??

  mn  giải giúp mình với :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA