YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 53 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Tính khối lượng ancol etylic thu được từ:

a. Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất cả quá trình đạt 80%.

b. Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozo, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Sơ đồ điều chế etanol từ xenlulozơ

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

162n gam                          2n.46 = 92n gam

Câu a:

mtinh bột = \(1. \frac{65}{100} = 0,65\) tấn = 650 kg

Khối lượng etanol thu được với hiệu suất 80% là:

\(650. \frac{92n}{162n} . \frac{80}{100} = 295,3 \ kg\)

Câu b: 

\(m_{xenlulozo} = \frac{50}{100}.1 = 0,5\)

Khối lượng etanol thu được với hiệu suất 70% là:

\(500. \frac{92n}{162n} . \frac{70}{100} = 198,8 \ kg\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON