YOMEDIA

Bài tập 7.3 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài tập 7.3 trang 16 SBT Hóa học 12

Mantozơ và tinh bột đều không thuộc loại

A. monosaccarit.                       

B. đisaccarit.

C. polisaccarit.                          

D. cacbohiđrat

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.3

Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm chủ yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); đissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ).Cấu trúc phân tử tinh bột: Thuộc loại polisaccarit, gồm nhiều mắt xích – glucozơ liên kết với nhau

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.3 trang 16 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA