YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 37 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 37 sách GK Hóa lớp 12

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c) 1 kg saccarozơ.

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Với những bài tập về tinh bột, xenlulozơ. Trong công thức có chứa ẩn n ở công thức phân tử không ảnh hưởng đến cách phép tính toán, nó tự bị triệt tiêu.

- Bước 1: Tính khối lượng Glucozơ/tinh bột/xenlulozơ chiếm 80%/50%/100% khối lượng

- Bước 2: Dựa vào phương trình phản ứng ⇒ Khối lượng Glucozơ/tinh bột/xenlulozơ.

Lời giải:

Câu a:

mtinh bột = \(\frac{80}{100}\) = 0,8 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

   162n kg                    180n kg

   0,8 kg                       x kg

\(\Rightarrow x = \frac{0,8.180n}{162n} = 0,8889 \ (kg)\)

Câu b:

\(m_{xenlulozo}= \frac{0,8 . 180n}{162n} = 0,5 \ (kg)\)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

162n kg                    180n kg

0,5 kg                         y kg

\(\Rightarrow y = \frac{0,8 . 180n}{162n} = 0,556 \ (kg)\)

Câu c:

C12H22O12+ H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Glucozơ                         xenlulozơ

342 kg                           180 kg

1 kg                               z kg

\(\Rightarrow z = \frac{180}{142} = 0,5263 \ (kg).\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 37 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON