YOMEDIA

Bài tập 1 trang 52 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 52 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phẩm CO2 và nước theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các hợp chất dưới đây, biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol CO2 thu được?

a. Glucozơ C6H12O6

B. Xiclohexanol C6H12O

C. Axit hexanoic C5H11COOH 

D. Hexanal

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ta thu được Glucozo C6H12O6

C6H12O+ 6O2 → 6CO2 + 6H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 52 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Chí Thiện

  Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ x (chứa C,H,O và MX<200) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Sau thí nghiệm, khối lượng bình tăng 18,6 gam và có 0,1 mol kết tủa. Lọc lấy dung dịch và đem nung nóng lại thấy xuất hiện kết tủa. Mặt khác 1,8 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 0,02 mol Ag. Công thức của  là 

  A. HCHO

  B. C6H12O6

  C. C12H22O11

  D. HOC2H4CHO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Saccarozơ và glucozơ đều có điểm chung là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA