RANDOM

Bài tập 4 trang 37 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 37 sách GK Hóa lớp 12

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Với những bài tập về tinh bột. Trong công thức có chứa ẩn n ở công thức phân tử không ảnh hưởng đến cách phép tính toán, nó tự bị triệt tiêu.

- Bước 1: Tính khối lượng tinh bột chiếm 80% khối lượng

- Bước 2: Dựa vào phương trình phản ứng, với hiệu suất 75% ⇒ Khối lượng Glucozơ.

Lời giải:

mtinh bột = \(\frac{1000.80}{10}\) = 800 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

 162n kg                     180n kg

  800kg                         x kg.

\(\Rightarrow x = \frac{800.180n}{162n} = 666,67 \ (kg)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 37 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy

  Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam chất hữu cơ X thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Mặt khác, 9,0 gam X phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 10,8 gam Ag. Biết X có khả năng hoà tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh. Công thức cấu tạo của X là :

  A. CH2OHCHOHCHO. B. CH2OH(CHOH)3CHO.

  C. CH2OH(CHOH)4CHO. D. CH2OH(CHOH)5CHO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2

  A.glucozo,glixerol,ancol etylic.

  B.glucozo,andehit fomic,natri axetat.

  C.glucozo,glixerol,axit axetic.

  D.glucozo,glixerol,natri axetat.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA