YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 37 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 37 sách GK Hóa lớp 12

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

Với những bài tập về tinh bột. Trong công thức có chứa ẩn n ở công thức phân tử không ảnh hưởng đến cách phép tính toán, nó tự bị triệt tiêu.

- Bước 1: Tính khối lượng tinh bột chiếm 80% khối lượng

- Bước 2: Dựa vào phương trình phản ứng, với hiệu suất 75% ⇒ Khối lượng Glucozơ.

Lời giải:

mtinh bột = \(\frac{1000.80}{10}\) = 800 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

 162n kg                     180n kg

  800kg                         x kg.

\(\Rightarrow x = \frac{800.180n}{162n} = 666,67 \ (kg)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 37 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF