AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác định lời dặn dò nào dưới đây chứng tỏ Hồ Chí Minh rất coi trọng yếu tố đoàn kết trong Đảng.

  • A. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình
  • B.

   Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

  • C. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân
  • D.

   Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>